Internet: www.hismedia.nl
E-mail: info@hismedia.nl
Tel. 06 374 695 30

Verbreding dienstverlening kerkSPOT

We zijn bezig om de dienstverlening van kerkSPOT te verbreden. Om die reden lanceren we aanstaande zondag, in samenwerking met de Waardevol Leven Gemeente te Loppersum, een pilot van deze nieuwe diensten. Het betreft een online systeem waardoor bezoekers op een makkelijke manier onderling verbonden kunnen zijn en hun weg naar elkaar en de kerk makkelijk kunnen vinden.

Verbreding dienstverlening kerkSPOT

Er wordt al een tijd hard aan gewerkt maar het is eindelijk zover dat we de pilot gemeentebreed kunnen lanceren. In 2013 zijn we begonnen met het ontwikkelen van kerkSPOT en zijn hiervoor in 2014 genomineerd door The Next Entrepreneur. Natuurlijk zitten we niet stil en zitten boordevol ideeën om de lokale kerkelijke gemeenten, en het bijbehorende diaconale werk, online te kunnen ondersteunen.

Naast dat we met kerkSPOT onze abonnees willen ondersteunen op het gebied van hun website en online communicatie, willen we dit ook gaan doen voor de administratie en interne organisatie binnen de kerken. Daarnaast gaan we met kerkSPOT ook een online platform bieden om de onderlinge verbondenheid tussen gemeenteleden te bevorderen; zowel met elkaar als met de gemeente waar ze bij aangesloten zijn.

“In een tijd van social media is het belangrijk dat de kerk meegaat in de ontwikkelingen, zonder haar unieke functie te verliezen. Met dit systeem geloven we dat we hierin een prachtige stap hebben genomen,” aldus voorganger Lodewijk van Weerden.

De nadruk ligt niet op het plaatsen van berichten, maar op het vinden van elkaar en de weg in de kerk. Het is simpel overzichtelijk en in de komende maanden zal verdere functionaliteit worden toegevoegd.

“Het grote gebrek van de meeste sociale netwerken is verbondenheid zonder fysieke aanwezigheid. Dit initiatief dient daarom vooral ter aanvulling van de al aanwezige onderlinge verbondenheid. Het ondersteunt ons verlangen om samen op te trekken en te investeren in authentieke relaties.”

De Waardevol Leven Gemeente is er van overtuigd dat de kerk een unieke plaats is waar mensen elkaar ontmoeten en contact met elkaar kunnen hebben op een manier waar geen enkele vorm van digitale media tegenop kan. Daarom staat aanstaande zondag niet alleen in het teken van dit online systeem, maar zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de unieke onderlinge verbondenheid die een kerk biedt.

05-03-2015
Startend ondernemer? We hebben iets voor u! »
« Second screen is zooo 2014