Internet: www.hismedia.nl
E-mail: info@hismedia.nl
Tel. 06 374 695 30

Online Kinderopvang Software

Voor kinderopvang Tjarietstee hebben we vorig jaar een nieuwe website ontwikkeld. Tijdens deze samenwerking kwamen de gesprekken uit op het onderwerp administratie waarbij duidelijk werd dat dit niet zo liep als zou moeten. De wens was simpel. Er moest software komen om de planning en alles wat daarbij komt kijken bij te houden. Maar wel op de manier waarop de Tjarietstee werkt, in plaats van software waarbij de Tjarietstee zich moest aanpassen aan de oplossing.

Online Kinderopvang Software

Tot aan het moment dat we er over spraken werkte de Tjarietstee met een standaardoplossing voor de kinderopvang-branche. Ze konden hier helaas niet goed mee uit de voeten omdat het geen ruimte bood voor de flexibiliteit die de Tjarietstee wel aan haar klanten wil bieden. Daardoor werden de planningen uiteindelijk buiten de software om in Excel en op papier gedaan, maar dat kan natuurlijk anders.

En dat was een prachtige uitdaging die HIS Media natuurlijk graag aan gegaan is!

We moesten eerst bekijken hoe alles op dat moment werkt, op welke manier worden tot dan toe contracten en afspraken gemaakt met ouders? De software moet immers ruimte bieden voor alle huidige kinderen, maar ook flexibiliteit voor nieuwe constructies. Daarnaast moet er onder andere voor alle kinderen leiders ingepland kunnen worden, er moet een dagplanning uitgedraaid kunnen worden en er moeten haal- en brengschema’s uitgedeeld kunnen worden aan degene die de kinderen ophaalt en wegbrengt. En natuurlijk moet er periodiek een factuur inclusief SEPA-incasso verstuurd kunnen worden voor de verrichte diensten.

Om de verwachtingen beide kanten gelijk te krijgen zijn we eerst aan de slag gegaan met een uitgebreide functionele beschrijving waarin alle wensen en eisen zijn beschreven. Dit document was telkens de basis van onze gesprekken en is vaak heen en weer gestuurd om ons ervan te verzekeren dat we niks over het hoofd zien. Toen het document uiteindelijk volgens iedereen volledig was is er een planning gemaakt wat betreft de oplevering van de verschillende onderdelen. Waarna we zijn begonnen aan de uiteindelijke ontwikkeling van de software.

Tijdens het ontwikkelen hebben we regelmatig momenten gehad waarop alles stil werd gezet voor een testperiode. Tijdens zo’n periode keken we met z’n allen naar de oplossing, en toetsten we aan de praktijk of we eerder de juiste keuzes gemaakt hebben.

De Tjarietstee is erg tevreden en vind het een mooi en praktisch programma geworden. Wij vonden het zelf ook een prachtig project om te mogen doen, en zijn blij dat we de Tjarietstee op deze manier hebben kunnen helpen. Natuurlijk houd de samenwerking na het opleveren van een dergelijk project niet op na oplevering. We blijven met elkaar in contact omdat we graag horen hoe het in de praktijk allemaal werkt, of alles naar wens gaat en op welke manier we hebben bijgedragen aan de vooruitgang van in dit geval de Tjarietstee. Want dat is uiteindelijk wel waar we het voor doen!

Resultaat
Gezien de aard van de software kunnen we u geen link geven naar het resultaat, maar we vonden dit zo’n mooi project dat we u dit niet wilden onthouden. Komt u in uw dagelijks werk ook dingen tegen waarvan u het idee heeft dat een goede maatwerk ICT oplossing uitkomst kan bieden? Of heeft u in het verleden ook geïnvesteerd in een oplossing, die u uiteindelijk niet bent gaan gebruiken omdat het niet aansloot op uw werkwijze? Maar u wil wel graag efficiënter kunnen werken en daardoor kosten besparen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op om hier eens over te sparren, we denken graag met u mee en zijn benieuwd wie u bent, wat er speelt binnen uw organisatie en in hoeverre wij u een bijdrage kunnen leveren aan uw succes.

We staan geheel tot uw dienst!

21-07-2015
Accuservice Lijnema »
« MLB Communicatie