Internet: www.hismedia.nl
E-mail: info@hismedia.nl
Tel. 06 374 695 30

Keuringen Inspectie Software

Voor het contract-expertise bureau BC Advice, gespecialiseerd in het verrichten van inspecties bij bevingschade, hebben we een maatwerk webapplicatie ontwikkeld. Om dit administratief te stroomlijnen werden er verschillende applicaties gebruikt, waardoor er uiteindelijk een hoop handmatige handelingen moesten gebeuren en er veel gegevens dubbel werden vastgelegd. Dat moest anders.

Keuringen Inspectie Software

HIS Media kwam met BC Advice in contact doordat zij al een tijdje in gesprek waren met Buitenwerf IT over een mogelijke oplossing. In samenwerking met hen zij we tot een lijst met functionaliteiten gekomen. Op basis van deze lijst zijn we aan de slag gegaan met het ontwikkelen van de software. Het doel van dit project was te zorgen dat gegevens slechts eenmaal hoeven worden vastgelegd. Naast tijdsbesparing brengt dit ook de kans op fouten omlaag, waardoor er een betrouwbaardere administratie ontstaat. Daarnaast kunnen, wanneer alles in één systeem vastligt, er betere overzichten worden aangemaakt waardoor het backoffice en de inspecteurs beter inzicht hebben op alle lopende zaken.

Naast vastlegging en rapportage van keuringen dient de applicatie ook als communicatieplatform. Met het dossier als basis kan er contact onderhouden worden met de klant, de inspecteur, de NAM en het CVW. Wanneer een dossier van status verandert krijgen alle betrokkenen, voor die specifieke stap, per e-mail een bericht met daarin alle noodzakelijke gegevens. Op die manier krijgt iedereen op het juist moment de juist informatie. Wanneer er vervolgens op zo’n e-mail gereageerd wordt zal dit antwoord automatisch door de applicatie opgepakt en aan het juiste dossier gekoppeld worden. Hierdoor heeft BC Advice per dossier en per klant altijd alle informatie, documenten en e-mails bij elkaar staan. Dit werkt een stuk prettiger en efficiënter en brengt daardoor een hoop tijdswinst met zich mee.

Binnen de applicatie kan BC Advice zelf stappen toevoegen en/of verwijderen waardoor het een flexibel geheel wordt. Ieder dossier moet een aantal stappen doorlopen om uiteindelijk tot een geldige contra-expertise te komen waar de NAM / CVW iets mee kunnen. Wanneer een keuring voltooid is en alle stappen doorlopen zijn wordt het dossier afgerond. Hierbij genereert de applicatie automatisch facturen voor de juiste partijen, waarna een keuring gemarkeerd kan worden als akkoord of disakkoord. Bij een disakkoord wordt het arbitragetraject ingezet en bij akkoord wordt het dossier afgesloten en hebben alle betrokken partijen de benodigde rapporten in hun bezit.

Kortom, met deze applicatie kan het hele proces van schademelding tot aan afronding via de applicatie gevolgd en gemonitord worden. Hierdoor is het hele traject overzichtelijker gemaakt en daardoor beter te sturen, met tijdswinst als gevolg.

Resultaat

Omdat deze software in een besloten omgeving staan kunnen we u helaas geen link geven naar het resultaat. Ben u een inspectiebedrijf of een contra-expertise-bureau zoals BC Advice en zou u graag meer willen weten over deze applicatie? Dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen om te praten over de mogelijkheden. Ook wanneer u andere zaken onderneemt, maar dingen tegenkomt die misschien efficiënter ingericht kunnen worden door een maatwerk ICT oplossing. Stuur ons gerust een e-mail of bel ons, we komen graag met u in gesprek om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. We denken graag met u mee.

Tot uw dienst!

23-08-2016
« Moyza Care